Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CULTURE LANDS

  • Διαβάστηκε 544 φορές
Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CULTURE LANDS
01 Οκτ
2019

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CULTURE LANDS (D 2.2.3), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού δαπάνης 59.900,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

 Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 08 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών 10.30 π.μ.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Καστοριάς για την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης 10.30 π.μ.

 Όλα τα τεύχη δημοπράτησης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς στη διεύθυνση https://www.kastoria.gov.gr Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις και εταιρείες οργάνωσης εκδηλώσεων που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση / εταιρεία και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 31-01-2020.

Πληροφορίες επί των θεμάτων του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Αθ. Διάκου 1 (πάρκο “Ολυμπιακής φλόγας”) και στα τηλ. 24670 28999 – 26777.

 

Ο Δήμαρχος Καστοριάς Κορεντσίδης Ιωάννης

 

 

  1. Διακήρυξη επαναληπτικου συνοπτικουv διαγωνισμου 3 Διοργάνωση εκδηλώσεων
  2. Μελέτη v2
  3. ΤΕΥΔ-1
  4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Ετικέτες

kritiki google

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Δημοφιλή άρθρα